English Česky
yellow painting

Nabízím konzultace

rozhovorem
prací s tělem metodou Biosyntéza
arteterapeutickou výtvarnou expresí
propojením výše uvedených přístupů

Kdy vyhledat psychoterapeutické poradenství?

...když Vás něco dlouhodobě trápí, nemůžete se rozhodnout, překvapila Vás nečekaná životní situace, jste vyčerpaní, nemůžete se vyrovnat se ztrátou blízkého, máte starosti s rodinou, nemůžete najít partnera, jste nemocní...

...ale také když jste spokojení, ale potřebujete podporu v rozhodnutí, novém životním kroku, novém vztahu či zaměstnání, zajímavé nabídce...

Kdy si vybrat sezení zaměřené na práci s tělem metodou Biosyntéza?

...když se Vaše psychické potíže již zrcadlí ve Vašem těle, jde tedy o tzv. psychosomatické potíže a Vy hledáte cesty k porozumnění souvislostí mezi nemocí, psychikou a Vaším životním příběhem...

Co je arteterapeutické poradenství?

...je to přístup práce s naší psychikou, který využívá malování, kreslení a práci s materiály (např. hlínou, látkami, papírem). Nepotřebujete mít výtvarné nadání. Není podstatné, co vznikne a jak to bude krásné, jde o proces tvoření a o myšlenky, které Vás u toho napadnou. Ty se pak dávají do souvislostí s problémy nebo otázkami, které si na sezení přinášíte...

Kdy si vybrat arteterapeutické poradenství?

...když Vás neverbální vyjádření zajímá, těžko se Vám vyjadřují myšlenky a pocity slovy nebo jste naopak rozumem a myšlenkami přehlceni

...věříte, že lidská tvořivost je propojená i s dalšími stránkami osobnosti

...když je výtvarný způsob seberozvoje pro Vás již známý a úspěšně vyzkoušený

...tento přístup je velmi přirozený pro práci s dětmi...