English Česky
orange painting

Odkazy

Centrum krizové intervence Praha
www.bohnice.cz/krizova-pomoc/

Česká asociace pracovníků linek důvěry:
www.capld.cz

Více informací o způsobu práce s tělem, který je možné v terapeutické práci využít: www.biosynteza.cz

Více informací o arteterapiii v ČR: www.arteterapie.cz nebo na facebooku „arteterapie“ (zde jsou akce všech expresivních terapií).

Rozhovor s Gabriele Hoppe o arteterapii a biosyntéze (pdf)

V minulosti proběhly tvořivé dílny věnované tématům „ Portrét“, „Setkání s arteterapií“, „ Krajina“, „ Od tužky k plátnu“, „Setkání s tělem“, „Autoportrét“, „Nahlédnutí do světa kresby“, „Cestou kresby a tělového prožitku“.

Ráda doporučuji během terapie různé podpůrné a rozvíjející formy péče a vědomého kontaktu se sebou - masáže, tanec, relaxační aktivity, bubnování, kraniosakrální terapii, rolfing.